DNB: Detta blir avgörande för Sveriges väg tillbaka

Coronakrisens mest akuta fas är över, och DNB har tittat på de faktorer som de tror bli avgörande för den svenska återhämtningen, skriver DNB.

I veckans reflektion från DNB skriver Ulf Andersson och Thomas Jellvik att de väntar sig en ökad internationell tudelning och en stagnation i globaliseringstrenden som en effekt av coronapandemin. Samtidigt ser inte DNB nya större nedstängningar som sannolika, då dessa är väldigt kostsamma.

Den samlade globala tillväxten väntas falla med 3,9% under 2020 och sedan växa med 5,0% under 2021. För Sveriges del väntas BNP minska med 4,8% under 2020 och öka med 2,4 procent under 2021.

“Det som i första hand håller tillbaka tillväxten är fortsatt pessimism hos hushållen och därmed en låg efterfrågan, fortsatt hög arbetslöshet och långsam
återhämtning på våra viktigaste exportmarknader. Den stora frågan är vad som kan överraska. Utöver de oförutsägbara internationella omständigheterna
ser vi främst två områden som kan påverka dessa siffror – industrin och hushållen”, skriver de.

Industriproduktionen har inte hängt med återhämtningen inom OECD:s detaljhandel. Samtidigt borde den starka återhämtningen inom detaljhandeln leda till låga lagernivåer. Detta innebär att mycket talar för en positiv överraskning i svensk export och industrisektor framöver, skriver DNB.

Samtidigt skriver DNB att det är viktigt att regeringen fortsätter med en aktiv finanspolitik för att understödja en återhämtning i mer arbetskraftsintensiva sektorer.  Generösa kortsiktiga stimulanser, som finansieras med lån, anses också berättigade för att överbrygga den andra fasen i krisen Dessutom efterlyses reformer för att komma till rätta med strukturella underskott inom flertalet områden.

“Vi hoppas att regeringen har både mod och förmåga, den utmanande parlamentariska situationen till trots, att blicka längre fram än till nästa riksdagsval och genomföra samhällsekonomiskt motiverade reformer som över tiden kommer att stärka Sveriges konkurrenskraft och tillväxt. Detta kommer också att behövas för att framgent kunna återställa den nu snabbt ökande skuldkvoten”, skriver de avslutningsvis.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här