DNB:s nettoresultat högre än väntat

Norska banken DNB redovisar intäkter och nettoresultat som var högre än väntat under fjärde kvartalet.
De totala intäkterna uppgick till 13 326 miljoner norska kronor (13 199), vilket var bättre än analytikerkonsensus som bolaget sammanställt och som låg på 12 616 miljoner norska kronor.

Räntenettot uppgick till 9 479 miljoner norska kronor (10 347), väntat 9 385 miljoner norska kronor.

Provisionsnettot blev 2 494 miljoner norska kronor (2 636), väntat var 2 552 miljoner norska kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till 6 076 miljoner norska kronor (5 966), analytikerkonsensus var 6 211 miljoner norska kronor.

Nedskrivningar på finansiella instrument var -1 250 miljoner (-178).

Nettoresultatet blev 5 274 miljoner norska kronor (5 945), väntat var 4 186 miljoner norska kronor.

I utdelning föreslås 9,00 norska kronor (8,40).

DNB, MNOK Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019
Intäkter 13 326 12 616 5,6% 13 199
Räntenetto 9 479 9 385 1,0% 10 347
Provisionsnetto 2 494 2 552 -2,3% 2 636
Rörelsekostnader -6 076 -6 211 -5 966
Resultat före skatt 5 552 6 913
Nettoresultat 5 274 4 186 26,0% 5 945

Konsensusdata från bolaget