Duni minskar omsättningen och vinsten

Servettjätten Duni redovisar minskande omsättning och vinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan.
Foto: Duni

Omsättningen sjönk 1,2 procent till 1 249 miljoner kronor (1 264). Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 2,9 procent.

Organisk tillväxt var -4,2 procent.

Rörelseresultatet blev 80 miljoner kronor (93), med en rörelsemarginal på 6,4 procent (7,4).

Resultatet före skatt var 29 miljoner kronor (67).

Resultatet efter skatt blev 22 miljoner kronor (52), en minskning med 57,7 procent mot föregående år.

”Efter ett stabilt januari och februari såg Duni Group en inbromsning under mars månad. Vi
förväntar oss mer än en halverad försäljning och en resultatmässig förlust i det andra kvartalet men står finansiellt starka. Därefter väntas en gradvis återhämtning under det andra halvåret”, skriver vd Johan Sundelin i rapporten.

Duni sjösatte ett åtgärdsprogram i mars. Programmet får i princip omedelbar verkan och sänker kostnaderna med 150 miljoner kronor i det andra kvartalet. Åtgärdsprogrammet medför inga omstruktureringskostnader och det tidigare aviserade besparingsprogrammet avseende organisationsförändringen är inte medräknad i besparingen.

Företaget bedömer att restriktioner hänger kvar i det andra kvartalet.

”Trots att fler länder nu aviserar gradvisa lättnader på vidtagna restriktioner utgår vår operativa planering för bibehållna restriktioner och att segmenten hotell och fullservicerestauranger bibehålls nedstängda under större delen av det andra kvartalet. En sådan situation medför mer än en halverad försäljning jämfört med vad som är normalt för kvartalet och, även inräknat åtgärdsprogram, en kvartalsförlust för Duni Group. När restriktionslättnader införs är det dock rimligt att anta en relativt snabb marknadsåterhämtning då det finns ett uppdämt socialt behov hos restaurangkonsumenten”, skriver Sundelin.