ECB-ledamoten Visco ser ingen åtstramande penningpolitik i närtid

ECB-ledamoten Ignazio Visco har uppgett att man inte ska förvänta sig någon åtstramande penningpolitik från den europeiska centralbanken på länge. Det rapporterar Bloomberg News.

Visco menar att centralbanken måste undvika åtstramande politik fram tills att man är helt säkra på att ekonomin är tillbaks där den bör vara. Därmed väntar han sig inte någon åtstramning förrän långt framöver.

ECB har ännu inte diskuterat någon potentiell förlängning av sitt corona-köpprogram som planeras att avslutas i mars nästa år.