ECB sänker tillväxtprognoser

ECB:s prognosmakare har reviderat sina tillväxt- och inflationsprognoser för de kommande åren. Tillväxtprognoserna har sänkts för de närmaste åren medan inflationsprognoserna för 2015-2016 lämnas oförändrade.

Centralbanken spår en BNP-tillväxt på 0,9 procent 2014, 1,6 procent 2015 och 1,9 procent 2016. Riskerna för prognosen bedöms vara på nedsidan.

Den tidigare prognosen, som publicerades i juni, var 1,0 procent 2014, 1,7 procent 2015 och 1,8 procent 2016. Således har prognoserna revideras ned för 2014-2015 och upp för 2016.

Vidare spår centralbanken en inflation (definierat som HICP) på 0,6 procent 2014, 1,1 procent 2015 och 1,4 procent 2016. Centralbanken väntar sig, med hänsyn taget till ”den nuvarande informationen” vilket inkluderar dagens beslut, att inflationen förblir låg under de kommande månaderna för att sedan gradvis öka under 2015-2016.

Den tidigare prognosen från juni var 0,7 procent 2014, 1,1 procent 2015 och 1,4 procent 2016. Således har prognosen för 2014 reviderats ned medan 2015-2016 lämnas oförändrad.

ECB kommer noggrant att bevaka riskerna för inflation på medellång sikt, sade Draghi. Bland dessa risker finns dämpad tillväxtdynamik, geopolitisk utveckling, valutakursrörelser och påverkan från de penningpolitiska åtgärderna.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.