Ekobot faller i premiärhandeln på First North

Jordbruksteknikbolaget Ekobot börjar i dag den 15 mars att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget utvecklar autonoma jordbruksrobotar.
Ekobot
Ekobot utvecklar en autonom robot för ogräsrensning. Foto: Ekobot
Ekobot genomförde inför nyemissionen en nyemission som övertecknades och tillförde bolaget 20,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Bolaget emitterade units, där en unit innehöll två aktier och en vederlagsfri teckningsoption TO 1. Teckningskursen var 44 kronor per unit, vilket motsvarar 22 kronor per aktie.

Aktien har hittills i dag handlats till 19,45 kronor som högst betalt och 16,50 kronor som lägst betalt. Klockan 09.15 var senast betalt 17,80 kronor. Aktier för 1,2 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag.

Teckningsoptionen handlas samtidigt till 1,63 kronor senast betalt. Det innebär att en unit är värd 37,23 kronor, vilket är 15,4% lägre än teckningskursen på 44 kronor.