Ekonomistyrningsverket justerar upp BNP-prognosen

Ekonomistyrningsverket bedömer att fallet i BNP blir mindre än väntat och statens kostnader för krisåtgärderna blir lägre.
ESV
ESV:s generaldirektör Clas Olsson. Foto: ESV
Prognosen för den svenska bruttonationalprodukten har justerats till -4,4 procent från -6,5 procent som var bedömningen i juni. Men det blir ändå ett stort underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande på 204 miljarder kronor 2020. Maastrichtskulden ökar till 41 procent av BNP, vilket är strax över det övre intervallet för skuldankaret.

Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Efter ett kraftigt fall under våren har aktiviteten i ekonomin nu vänt upp. BNP minskar ändå med 4,4 procent i år och arbetslösheten ökar med nära 2 procentenheter till 8,6 procent.

De åtgärder som har vidtagits för att motverka effekterna av coronapandemin gör att utgifterna ökar kraftigt i år. I kombination med minskade skatteintäkter leder det till ett underskott på 204 miljarder kronor i den offentliga sektorns finansiella sparande.

Den offentliga sektorns bruttoskuld (Maastrichtskulden) ökar inte lika mycket som väntat men beräknas ändå stiga till 41 procent av BNP i år. Den ligger därmed strax över det övre intervallet för skuldankaret som är 40 procent.

2019 2020 2021
BNP – procentuell utveckling Fasta priser, kalenderkorrigerad 1,3 -4,4 3,9 (4,3)
Finansiellt sparande – miljarder kronor Offentliga sektorn 22 -204 -83 (-160)
Finansiellt sparande – procent av BNP Offentliga sektorn 0,4 -4,2 -1,6 (-3,1)
Strukturellt sparande – procent av potentiell BNP Offentliga sektorn -0,3 -1,8 0,0 (-1,5)
Budgetsaldo – miljarder kronor 112 -249 6 (-70)
Maastrichtskuld – procent av BNP 35,2 40,9 39,2 (40,7