Electrolux Professional kom in över förväntat

Storköksbolaget Electrolux Professional redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen sjönk 20,6 procent till 1 661 miljoner kronor (2 091). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 588.

Försäljningen ökade i mars månad, vilket är första gången på mer än 12 månader som tillväxt uppvisats. Det är dock lägre än 2019 års nivåer.

Ebita-resultatet uppgick till 103 miljoner kronor (221), med en ebita-marginal på 6,2 procent (10,6). Effekten av försäljningsnedgången mildrades genom en omstruktureringsplan, organisk tillväxt i mars, relativt god utveckling inom tvättsegmentet med mera.

Rörelseresultatet blev 88 miljoner kronor (205). Rörelsemarginalen var 5,3 procent (9,8).

Resultatet efter skatt blev 83 miljoner kronor (203), analytikerkonsensus 40.

Resultat per aktie hamnade på 0,19 kronor (0,55).

– Även om det är för tidigt att säga att effekterna från pandemin är över – speciellt eftersom några av våra största marknader i Europa fortfarande är starkt påverkade av statliga restriktioner – finns det tecken på återhämtning, kommenterar vd:n Alberto Zanata.

Electrolux Professional, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 1 661 1 588 4,6% 2 091 -20,6%
EBITA 103 221 -53,4%
EBITA-marginal 6,2% 10,6%
Rörelseresultat 88 205 -57,1%
Rörelsemarginal 5,3% 9,8%
Nettoresultat 83 40 107,5% 203 -59,1%
Resultat per aktie, kronor 0,19 0,55 -65,5%