Elektas omsättning och resultat högre än väntat

Medicinteknikbolaget Elekta redovisar högre omsättning och resultat än väntat i tredje kvartalet.
Elekta
Omsättningen steg 4,6% till 3 697 miljoner kronor (3 534). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 578.

Bruttovinsten blev 1 427 miljoner kronor (1 445), med en bruttovinstmarginal på 38,6% (40,9).

Rörelseresultatet blev 533 miljoner kronor (559), väntat rörelseresultat var 421. Rörelsemarginalen var 14,4% (15,8).

Resultatet före skatt var 503 miljoner kronor (490).

Resultatet efter skatt blev 382 miljoner kronor (375), analytikerkonsensus 299.

Resultat per aktie hamnade på 1,00 kronor (0,98).

Orderingången landade på 4 045 miljoner kronor (3 627), vilket är 1% lägre än analytikerkonsensus.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 325 miljoner kronor (535).

”Våra order växte tvåsiffrigt och trots fortsatta globala utmaningar inom leverantörskedjan säkrade vi en bra omsättningstillväxt med hjälp av en stark avslutning på kvartalet. Våra marginaler förbättrades sekventiellt, men påverkades fortfarande av högre logistikkostnader”, skriver Elektas VD Gustaf Salford i rapporten.

Marknaden återhämtar sig i vissa geografisk delar, medan andra fortsatt kämpar med pandemieffekterna. I de mogna marknaderna ses en stark efterfrågan och orderingång samtidigt som det är mer utmanande på tillväxtmarknaderna.

Trots utmaningar i den globala leverantörskedjan med längre leveranstider och komponentbrist lyckades Elekta uppvisa tillväxt och stärkta marginaler.

”Framöver förväntar vi oss en positiv påverkan från en fortsatt återhämtning på marknaden med stark efterfrågan och bättre tillgång till kunder. Samtidigt förväntar vi att de negativa effekterna från utmaningarna inom leverantörskedjan kvarstår under de kommande kvartalen och vi ser högre risk för brist på komponenter framöver”, avslutar Salford.

Elekta, Mkr Q2-2021/2022 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020/2021 Förändring
Orderingång 4 045 4 070 -0,6% 3 627 11,5%
Nettoomsättning 3 697 3 578 3,3% 3 534 4,6%
Bruttoresultat 1 427 1 445 -1,2%
Bruttoresultatmarginal 38,6% 40,9%
Rörelseresultat 533 421 26,6% 559 -4,7%
Rörelsemarginal 14,4% 11,8% 15,8%
Resultat före skatt 503 490 2,7%
Nettoresultat 382 299 27,8% 375 1,9%
Resultat per aktie, kronor 1,00 0,98 2,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 325 535 -39,3%

Konsensusdata från Factset