Eli Lilly sänker vinstprognos för 2014

Läkemedelsbolaget Eli Lilly meddelar sina prognoser för helåret 2015.

Bolaget förväntar sig ett justerat resultat per aktie på 3,10-3,20 dollar, ett rapporterat resultat per aktie på 2,40-2,50 dollar och intäkter för helåret på mellan 20,3-20,8 miljarder dollar.

Det rapporterar Dow Jones Newswires.

Inför dagens besked väntade sig analytikerna i genomsnitt ett justerat resultat per aktie om 3,16 dollar för 2015 samt intäkter om 20,8 miljarder dollar, enligt Zacks Estimates.

Företaget beskriver förbättringar av sin innovationsbaserade strategi, inklusive ett ökat fokus på kärnterapiområden och nyckelmarknader. Strategin kommer att ge “ett större fokus” på forskning och kommersiell aktivitet och bidra till att upprätthålla ett “hållbart” flöde av innovativa läkemedel i vad bolaget beskriver som en allt mer utmanande miljö.

“Vi flyttar framgångsrikt från en utmanande period av patentutgångar till en period av återupptagen tillväxt[…] Vi lanserar nya produkter och ska konkurrera mer effektivt”, skriver företagets vd John C. Lechleiter.

När det gäller det nu avslutade helåret 2014 upprepar läkemedelsbolaget att den justerade vinsten per aktie blir 2,40-2,50 dollar (väntat 2,78) medan prognosen för den rapporterade vinsten per aktie sänks från 2,36-2,44 till 2,15-2,33 dollar per aktie. Den senare förändringen beror på kostnader i fjärde kvartalet relaterade till omstrukturering och pågående forskning, skriver bolaget.

Företaget kommer att fokusera sin interna forskning och utveckling framöver på kärnområdena diabetes, onkologi, neurodegeneration, immunologi och smärta. De uppges också göra ett försök att “avsevärt minska” utvecklingstiden som krävs för att ta fram nya läkemedel till patienter.

Företaget siktar på att vända intäktstillväxt till en “ännu större” vinsttillväxt genom att kontrollera kostnaderna och utnyttja befintlig infrastruktur.

“Genom att göra produktivitetsförbättringar i hela värdekedjan” räknar bolaget med att minska sina totala rörelsekostnader till 50 procent av intäkterna eller mindre i slutet av 2018, heter det.

Japan, USA och Kina pekas ut som nyckelmarknader som företaget ska fokusera på, tillsammans med andra utvalda marknader.

“Vi kommer att balansera möjligheter och risker för våra kort-, medellång- och långsiktiga mål. Vårt mål genom resten av detta årtionde är att öka intäkterna, expandera marginalerna och upprätthålla flödet av innovativa läkemedel inom vår pipeline. Vi strävar också efter att att skapa aktieägarvärde inklusive att återföra medel till aktieägarna via både utdelning och återköp av aktier”, sade vice vd:n tillika finansdirektören Derica Rice.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.