Embracer klår vinstförväntningarna

Gamingbolaget Embracer redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Ebitda-resultatet var också bättre än väntat. Bolaget justerar prognos för färdigställda spel.
Lars Wingefors, Embracer.
Lars Wingefors, Embracer. Foto: Tobias Ohls

Omsättningen steg 89,2% till 2 383,2 miljoner kronor (1 259,7). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 063.

Ebitda-resultat blev 969,0 miljoner kronor (418,1), väntat 834, med en ebitda-marginal på 40,7% (33,2).

Spelets vinnare

Operativt rörelseresultat var 652,5 miljoner (240,7). Ökningen är enligt VD Lars Wingefors driven av en stark katalogförsäljning, högre kvalitet på nya spel och de allmänt gynnsamma omvärldstrenderna för spel. Lönsamheten ökade också till följd av att bolaget får mer återkommande intäkter från ”games-as-a-service” och live-operated titlar.

Rörelseresultatet blev 173,4 miljoner kronor (76,4). Rörelsemarginalen var 7,3% (6,1).

Resultatet före skatt var 263,6 miljoner kronor (79,7).

Resultatet efter skatt blev 227,8 miljoner kronor (64,6). Justerat resultat per aktie uppgick till 1,80 SEK (0,65)

Resultat per aktie hamnade på 0,60 kronor (0,21).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 804,7 miljoner kronor (248,5).

Bolaget justerar prognosen för färdigställda spel under 2020/2021.

Embracer köper 13 bolag

”Vi håller fast vid vår grundläggande strategi för spelutveckling – att sätta kvaliteten främst. Spel ska lanseras när de är klara. Detta kommer sannolikt att uppskattas och belönas av våra fans och spelare med fler sålda enheter över en längre tid till ett högre genomsnittspris. Mot bakgrund av denna strategi har vi under de senaste månaderna beslutat att ge ytterligare tid för att finslipa, fixa buggar och komplettera ett antal titlar i våra olika operativa koncerner”, säger Lars Wingefors.

”I det innevarande räkenskapsåret som slutar den 31 mars 2021 förväntar vi oss nu att det totala värdet av färdigställda spel lanserade under verksamhetsåret 20/21 kommer att uppgå till 1 000 – 1 100 miljoner kronor inklusive en betydande titel från THQ Nordic som vi fortfarande planerar att lansera under det fjärde kvartalet. Det tredje kvartalet kommer att innehålla färre lanseringar än det fjärde kvartalet. Vi förväntar oss att det tredje kvartalet kommer att innefatta releaser med ett färdigställt värde om cirka 150-175 miljoner kronor följt av det fjärde kvartalet med motsvarande värde om cirka 300-350 miljoner kronor”, säger Lars Wingefors.

I rapporten för första kvartalet spådde bolaget att värdet på färdigställda spel under 2020/2021 skulle uppgå till 1 200 – 1 400 miljoner kronor.

Lars Wingefors uttalar sig också om nästa år.

”Om vi blickar fram emot nästkommande räkenskapsår som slutar den 31 mars 2022 är vi övertygade om att det kommer att bli ytterligare ett rekordår vad avser lanseringar av nya spel, där vi ser en möjlighet att fördubbla värdet på färdiga spel jämfört med innevarande år”.

Embracer, Mkr Q2-2020/2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 2 383,2 2 063 15,5% 1 259,7 89,2%
EBITDA 969,0 834 16,2% 418,1 131,8%
EBITDA-marginal 40,7% 40,4% 33,2%
Rörelseresultat 173,4 76,4 127,0%
Rörelsemarginal 7,3% 6,1%
Resultat före skatt 263,6 79,7 230,7%
Nettoresultat 227,8 64,6 252,6%
Resultat per aktie, kronor 0,60 0,21 185,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet 804,7 248,5 223,8%

Konsensusdata från Factset