Emissionsguiden hissar två nya flaggor i Crunchfish emission

Teknikbolaget Crunchfish genomför en företrädesemission som kan tillföra bolaget 85 Mkr innan emissionskostnader. Emissionsguiden har granskat bolagets prospekt och hittat två nya flaggor.
Emissionsguiden hissar två nya flaggor i Crunchfish emission - joachim-samuelsson-crunchfish-affarsvarlden-700_binary_6877747.png
Crunchfish VD Joachim Samuelsson.

Emissionsguiden har tidigare skrivit om Crunchfish nyemission av aktier och hissade i samband med det en flagga, kopplat till att nyckelpersoner inte investerade i emissionen.

Efter en genomgång av bolagets prospekt hissar Emissionsguiden ytterligare två flaggor.

Dåligt garantiupplägg

Den generella beskrivningen av denna flagga är:

“Så kallad bottom-up-garanti är alltid en varningsflagga. Även en top-down-garanti kan vara dålig om det är alltför onödigt, dyrt och/eller med fel garanter.”

Crunchfish emission är säkrad till 60% genom tecknings- och garantiåtaganden, varav teckningsåtagandena utgör 9% (7,8 Mkr). Garantierna omfattar 43,7 Mkr och är så kallade bottom-up garantier. I detta fall kommer garantierna tas i anspråk om teckningsgraden understiger 60%. Ersättningen är 12% på det garanterade beloppet, antingen kontakt eller genom en kvittningsemission.

Kapitalbehov i trängt läge

Den generella beskrivningen av denna flagga är:

“Nöden har ingen lag. I desperata lägen tvingas bolag ofta kompromissa bort det långsiktigt rätta. Riskerna med nyemissioner i nödlidande bolag är alltså dubbelt höga.”

Crunchfish uppger att bolaget inte har tillräckligt med kapital för de kommande 12 månaderna och att ett rörelsekapitalbehov kommer uppstå i december 2023.

Emissionsguiden återkommer med en avslutande artikel om transaktionen när utfallet kommuniceras.

Affärsvärlden har sökt Crunchfish för en kommentar om flaggorna.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.