En flagga hissas inför Lohilo Foods notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Lohilo Foods inför noteringen den 26 oktober och hittat en flagga.
IPO
Lohilo Foods
Lista First North
Storleksklass Småbolag
Börsvärde efter noteringen 323 Mkr
Sista teckningsdag 2020-10-13
Första handelsdag 2020-10-26

Foodtechbolaget Lohilo Foods noteras på First North den 26 oktober. Affärsvärldens IPO-guide har granskat bolaget inför noteringen och hittat en flagga för hög emissionskostnad.

Höga emissionskostnader kan innebära att IPO-bolaget är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Dessutom ska man vara extra skeptisk till rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare. Affärsvärlden hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Vad gäller Lohilo Foods betalar man cirka 4 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 11,7% av erbjudandet.

I granskningen lämnas även en kommentar under hårdsäljande kommunikation. I den här flaggan ryms slarvfel i prospekt. I Lohilo Foods prospekt framgår det olika uppgifter om bolagets kassa. I text anges det att den vid halvårsskiftet uppgick till 1 mkr medan balansräkningen säger 80 mkr. Det är stor skillnad på dessa uppgifter. IPO-guiden har dock varit i kontakt med bolaget som anger att raderna hade hoppat upp en nivå i layoutversionen och att det därför blivit fel på några poster. Bolaget har därtill gått ut med rättelse. Då felet är rätt begränsat i sin omfattning och inga andra slarvfel kan identifieras så tas flaggan för detta bort.

Klicka här för att komma till Lohilo Foods sida på IPO-guiden

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är den 13 oktober och teckningskursen är 22 SEK.

ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA

 

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
ES Group Inväntar notering Spotlight 2020-09-18 2020-09-30 Läs här
LifeClean Inväntar notering First North 2020-09-16 2020-10-01 Läs här
GPX Medical Inväntar notering First North 2020-09-21 2020-10-02 Läs här
Curasight Inväntar notering Spotlight 2020-09-17 2020-10-08 Läs här
BoMill Inväntar notering First North 2020-09-24 2020-10-20 Läs här
Klimator Teckningstid pågår Spotlight 2020-10-09 2020-10-23
Prostatype Genomics Teckningstid pågår First North 2020-10-01 2020-10-27 Läs här