Energibränsle i portföljen

PORTFÖLJUPPDATERING Nordiska Värdeportföljen har matchat senaste veckans indexlyft. Exponering mot återhämtat energipris spelar inspirationsportföljen i handen.

Sedan förra veckans uppdatering för Affärsvärlden Analys+ Nordiska Värdeportföljen har rapportsäsongen tagit en positiv vändning. Då har inspirationsportföljen hållit jämna steg med börsen.

Portföljens totalavkastning stängde måndagen på +20,4 procent mot +3,6 procent för Stockholmsbörsens OMXSGI index, i båda fallen sedan portföljens start den 15 december.

 

PORTFÖLJENS RAPPORTER SÅ HÄR LÅNGT

  • Portföljens enskilt största innehav Eolus Vind (23 procents portföljvikt) rapporterade ännu ett mellankvartal, i väntan på att den stora vindparken Jenåsen ska färdigställas inför överlämning till kund i sommar. Positivt i rapporten var att de tuffa vinterförhållandena inte nämns ha försenat uppförandet av parken. Nettokassan har nu, som planerat, börjat förbytas i en växande nettoskuld i takt med att de alltmer kostsamma momenten i parken uppförs. Samtidigt har mellandagsveckans jättebeställningar nu letat sig in i bolagets redovisade orderstock, som ökat till nära 4 miljarder kronor per den sista februari. Tjusningen med Eolus fortsätter vara börsens ovilja att värdera upp vindlägesportföljen, där endast de kommande fyra årens prioriterade storprojekt kan handla om uppemot 10 miljarder kronor i intäkter, och den erfarna projektorganisationen med historik av att göra lönsamma projekt även de perioder när branschen gått på knäna. Börsvärdet är fortfarande under 800 miljoner kronor och det nettoskuldjusterat företagsvärdet är runt miljarden.
  • Spectrum (9 procent) hade på förhand avslöjat intäkter och nettokassan. Resultatmässigt inkom offshorekoncernen (1, 2), som byggt upp och hyr ut ett bibliotek av kartor för marin oljeletning, ungefär oförändrat: med 18 miljoner dollar i ebitda (2017Q1: 19 miljoner dollar) samt -1 miljon dollar i rörelseresultat, ebit (2017Q1: -3 miljoner dollar). Spectrums riskdelningsmodell, där kunder i multiklientbiblioteken är med och finansierar kapitalinvesteringar för att samla in kartorna, börjar nu på allvar synas i förbättrade intäkter relativt investeringar. Därtill är offshorebolagets utsikter mer positiva än på längre kring branschens vilja och förmåga att investera i jakten på nya marina oljefynd.
  • Europris (4 procent) rapport (1, 2) övertygar i det korta perspektivet. Kedjans jämförbara försäljningstillväxt återvände med besked: +5,3 procent i första kvartalet mot samma period i fjol. Även om den tidiga påsken i år dopar siffrorna så innebär det en återställd ledning mot marknadens jämförbara tillväxt, som för kvartalet låg på +1,4 procent. Koncernens bruttomarginal stärktes marginellt mot fjolårskvartalet och längre ned i resultaträkningen var förbättringen mer betydande.
  • Telenor (4 procent) rapporterade nu på morgonen. Operatörsintäkterna bromsade till +1,0 procents tillväxt mot fjolårskvartalet. Det kompenserades mer än väl av att ebitda-marginalen för hela koncernen höjdes till 41,7 procent, från 38,1 procent samma kvartal i fjol. Samtidigt lyftes den nedre nivån i 2018 års prognosintervall för ebitda. Nytt dessförinnan i veckan var att Telenors thailändska dotterbolag Dtac nått ett avtal med landets statliga nätägare som möjliggör 4g-lansering. Renodlingen av Telenor från tillgångsstinn forna monopolist mot en mer slimmad och fokuserad koncern fortsätter. Börsredaktionen ser möjlighet att den låga värderingen nu ska korrigeras uppåt, till låg risk.
  • Näst ut i portföljens rapportflöde denna vecka är den latinamerikanska operatörskollegan Millicom (3 procent), på torsdag.

HÄNDER FÖR ÖVRIGT KRING INNEHAVEN

  • I förra veckans inlägg spåddes att Ratos (12 procent) är avyttringssugna i de mångåriga innehav som ska presentera på den årliga kapitalmarknadsdagen, i år Bisnode och HENT. Nu har HENT gjort en mindre avyttring, av sin begränsade norska bostadsutvecklingsdel. Reavinsten blir cika 85 miljoner norska kronor. Det kan ställas mot att det bokförda värdet på Ratos 73 procentiga HENT-innehav var 410 miljoner kronor vid årsskiftet och att Ratos då redan nästan återfått hela sitt nettoinvesterade belopp genom kapitalutskiftningar från HENT. Börsredaktionen förblir vaksamma kring såväl norsk som svensk bostadsmarknadsexponering så avyttringen är marginellt positiv.
  • En extern faktor som fortsätter ge positiva effekter på flera av portföljbolagen är återhämtade energipriser. För Eolus Vind och, i viss mån Bonheur, är det positivt att de lokala elpriserna i Norden rört sig uppåt under årets kalla vinter. Eolus är därtill en indirekt vinnare på att även de framåtblickande terminspriserna i det svensk-norska elcertifikatssystemet nu rör sig högre. Dessa elcertifikat kan liknas vid en lokal omställningssubvention och delas ut till producenter av förnyelsebar energi samtidigt som nedskitande lokala industrier är tvungna att köpa in dem. För Spectrum och, i viss mån Bonheur (4 procent) samt Ratos vad gäller innehav som Aibel, är råoljeprisernas fortsätta återhämtning positiv.

 

Källa: Nordpool

 

Källa: Svensk Kraftmätning

 

Källa: Factset

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se