Enkät: Marknadsaktörernas risktagande minskar

Rysslands invasion av Ukraina och den stigande inflationen gör att marknadsaktörerna tar mindre risker än i höstas, visar Riksbankens Finansmarknadsenkät bland svenska ränte- och valutahandlare.
Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: Ali Lorestani/TT

Marknadsaktörerna anser sig ta mindre risker än i höstas. Enligt den enkät som Riksbanken två gånger om året skickar ut till aktörer som är aktiva på de svenska ränte- och valutamarknaderna svarar omkring hälften att de minskat sitt risktagande de senaste sex månaderna. Vidare har andelen som beskriver sitt risktagande som lågt ökat till tre av tio och det är färre som uppger att de tar höga risker. Det är dock fortfarande en stor andel, runt fyra av tio, som svarar att deras risktagande är neutralt.

”Rätt beslut att höja räntan”

De främsta skälen till att marknadsaktörerna tar mindre risker är Rysslands invasion av Ukraina och stigande inflation, enligt fritextsvaren.

Samtidigt svarar en majoritet att marknaden för den svenska kronan fungerar bra, även om andelen har minskat något sedan höstens enkät.

Vad gäller den svenska räntemarknaden menar aktörerna att den fungerar dåligt, vilket främst beror på Riksbankens värdepappersköp. Andelen som svarar att räntemarknaden fungerar dåligt eller mycket dåligt har stigit till sex av tio, från fyra av tio i höstenkäten. Samtidigt svarar åtta av tio svarar att Riksbankens värdepappersköp under de senaste sex månaderna bidragit mycket negativt eller negativt till räntemarknadens funktionssätt. Sju av tio svarar att Riksbankens värdepappersköp sedan mars 2020 bidragit mycket negativt eller negativt till hur räntemarknaden fungerar.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.