Enlabs ökar i Global Gaming – utlöser budplikt

Enlabs har förvärvat nära 9,9 miljoner aktier i Global Gaming 555 för 11 kronor styck. I samband med detta har Enlabs ägande i bolaget ökat från 29,89 procent till 54,06 procent vilket utlöser en budplikt för övriga aktier.
I pressmeddelandet skriver Enlabs att det har för avsikt att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande för övriga aktier i Global Gaming.

”Enlabs kommer i sådant offentligt uppköpserbjudande att erbjuda samtliga aktieägare i Global Gaming att överlåta sina aktier i Global Gaming till Enlabs mot ett vederlag som motsvarar 11 kr per aktie i Global Gaming, vilket med cirka 34 procent överstiger den genomsnittliga kursen för Global Gamings aktie under de senaste nittio handelsdagarna. Vederlaget kommer inte att höjas av Enlabs”, heter det.