Enlabs ökar i Global Gaming – utlöser budplikt

Enlabs har förvärvat nära 9,9 miljoner aktier i Global Gaming 555 för 11 kronor styck. I samband med detta har Enlabs ägande i bolaget ökat från 29,89 procent till 54,06 procent vilket utlöser en budplikt för övriga aktier.
I pressmeddelandet skriver Enlabs att det har för avsikt att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande för övriga aktier i Global Gaming.

”Enlabs kommer i sådant offentligt uppköpserbjudande att erbjuda samtliga aktieägare i Global Gaming att överlåta sina aktier i Global Gaming till Enlabs mot ett vederlag som motsvarar 11 kr per aktie i Global Gaming, vilket med cirka 34 procent överstiger den genomsnittliga kursen för Global Gamings aktie under de senaste nittio handelsdagarna. Vederlaget kommer inte att höjas av Enlabs”, heter det.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här