Erik Thedéen: Behövs bättre marknad för företagsobligationer

Den svenska marknaden för företagsobligationer måste bli bättre på att bära och omfördela risk. Det menar Erik Thedéen som är generaldirektör för Finansinspektionen.
Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen.
Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen. Foto: Emma-Sofia Olsson / SvD / TT
”Likviditeten på andrahandsmarknaden är inte god nog. Transparensen om avslutspriser och affärsvolymer har varit otillräcklig. Antalet investerare är begränsat, och investerarkollektivet är alltför homogent. Det finns ett stort inslag av värdepappersfonder med daglig inlösenrätt för fondspararna, vilket kan utlösa stora utförsäljningar av obligationer om kunderna tar ut pengar. Långsiktiga placerare som försäkringsbolag, tjänstepensionsföretag och pensionsfonder äger relativt lite företagsobligationer i svenska kronor”, säger Thedéen.

Vidare menar generaldirektören att vissa fonder inte tycks ha haft rutiner på plats för att i tillräcklig omfattning hantera sin likviditetsrisk. Finansinspektionen kommer inom kort att publicera en tillsynsrapport med iakttagelser när det gäller ett antal företagsobligationsfonders styrning av likviditetsrisk under 2020.

”FI kommer också att kommunicera vad vi menar bör utmärka en god hantering av likviditetsrisk”, meddelade Thedéen.