Essity ökar vinsten som väntat

Hygienbolaget Essity presenterar en omsättning och resultat i linje med den omvända vinstvarningen den 14 mars.
Omsättningen steg 10,0 procent till 33 712 miljoner kronor (30 656). Organiskt var ökningen 7,8 procent.

Ebita-resultat blev 5 316 miljoner kronor (3 002), med en ebita-marginal på 15,8 procent (9,8).

Justerat ebita-resultat blev 5 333 miljoner kronor (3 190).

Rörelseresultatet blev 5 115 miljoner kronor (2 815), med en rörelsemarginal på 15,2 procent (9,2).

Resultatet före skatt var 4 796 miljoner kronor (2 473).

Resultatet efter skatt blev 3 610 miljoner kronor (1 929), en ökning med 87,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 4,61 kronor (2,49), vilket innebär en ökning med 85,1 procent mot föregående år.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här