”Europeiska bolag blir billigare för amerikaner”

Protektionism, tullar och sanktioner. Carl Svernlöv, advokat och partner på den globala advokatbyrån Baker McKenzie nämner vilka legala frågor i USA en investerare bör ha koll på nu.
Joe Biden. Foto: Andrew Harnik/TT

Den amerikanska ekonomin har gått sämre under 2020 och därmed har dollarn försvagats från 9,36 kronor förra året i januari till för närvarande 8,22 kronor. När den amerikanska ekonomin kommer ur den svacka som har orsakats av pandemin kommer de amerikanska räntorna sannolikt att stiga och dollarn att stärkas, vilket är bra för svensk exportindustri.

”Det kommer även att göra företagsförvärv i Sverige och övriga Europa ”billigare” för amerikanska köpare. Biden-administrationen förväntas också vara betydligt mer EU-vänlig än Trump. Joe Biden, som är stolt över sin irländska bakgrund, är sannolikt den mest europavänliga presidenten på en generation. Det kan ge lättnader i handeln mellan USA och EU, något som kan vara positivt för svenska företag. Kanske kan det också leda till ett nytt handelsavtal framöver”, säger Carl Svernlöv, advokat och partner på Baker McKenzie.

Han går också igenom fyra legala områden som det är viktigt att man följer och har koll på just nu, allt ifrån handelsavtal till flygplanstillverkning.

 

Richard Drew/TT, Mary Altaffer/TT

USA:s fyra viktigaste legala frågor

Protektionism: ”Demokraterna är inte traditionellt ett särskilt frihandelsvänligt parti och även Joe Biden har signalerat vissa protektionistiska tendenser. Bland annat har han föreslagit att federala myndigheter endast ska få köpa amerikanska varor och tjänster, samt lyft frågan om en särskild skatt på amerikanska företag som flyttar verksamhet utomlands. För den exportinriktade svenska industrin är frihandel viktigt”.

 

Tullar: ”En näraliggande och viktig fråga är tullar.  Det är osannolikt att Biden-administrationen kommer att höja eller införa nya tullar, och sannolikt kan lättnader komma på fråga såväl vad gäller livsmedel som ost, vin och oliver, vilket inte är särskilt relevant för Sverige, men även för aluminium och stål”.

 

Statsstöd för flyg: ”En viktig handelsfråga som måste lösas är också frågan om statsstöd för flygplanstillverkning, vilket bland annat kan påverka Saab”.

 

Klimatfrågan: ”Att USA kommer tillbaka till Parisavtalet kan öppna ytterligare exportmöjligheter för svensk grön industri”.

 

Under Trump-administrationen kom en rad sanktioner, som även fick effekt i Sverige. Exempelvis slog sanktioner mot ryska oligarker direkt mot Sundsvallsbolaget Kubal – kan vi vänta oss amerikanska sanktioner även framöver?
”Det är korrekt att Trump-administrationen ökade antalet ekonomiska sanktioner och använde det verktyget för att driva USA:s politiska agenda. Sanktioner har dock använts som handelstekniskt instrument under lång tid. Även om sanktionsstrategin från Biden-administrationen kommer att se annorlunda ut är det helt klart att vi kommer att se en fortsatt användning av sanktioner för att driva handelspolitiken och många av de sanktioner som har införts under de senaste fyra åren kommer att kvarbli, och när det gäller Ryssland sannolikt utökas. Helt klart påverkas många svenska företag både direkt och indirekt av denna utveckling”.

Finns det någon specifik fråga som ni på svenska advokatkontoret brottas med just nu som rör det amerikanska presidentskiftet?
”På handels- och exportsidan så kommer mycket att hända och våra kontor har fullt upp med att hjälpa svenska och internationella företag med att navigera i de förändringar som det amerikanska presidentskiftet innebär. Ett exempel på det är relationen mellan USA och Kina som nu kommer att förändras även om det troligtvis sker långsamt. Även sanktionsfrågor arbetar vi dagligen med och Biden-administrationen innebär således inte en avsevärd förändring på detta område”.