Eva Qviberg köper aktier i Bilia för 5,3 miljoner

Eva Qviberg, maka till bilhandlarföretaget Bilias styrelseordförande och storägare Mats Qviberg, har den 28 oktober köpt 50 000 A-aktier i bolaget.
Aktierna köptes till kursen 105,88 kronor per aktie, en affär på 5,3 miljoner kronor. Affären gjordes på Nasdaq Stockholm. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.
Dessutom har Öystein Engebretsen den 28 oktober köpt 3 000 A-aktier i bilhandlarföretaget Bilia där han är make till Anna Qviberg Engebretsen som är styrelseledamot i Bilia. Aktierna köptes till kursen 107,86 kronor per aktie, en affär på 324 000 kronor. Affären gjordes på Nasdaq Stockholm. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.