Evolution Gamings rörelseresultat bättre än väntat

Evolution Gaming slog förväntningarna på rörelseresultat medan omsättningen steg med 50 procent, i linje med konsensus.
Foto: TT

Live kasinoutvecklaren Evolution Gaming redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat.

Omsättningen steg 49,7 procent till 128,3 miljoner euro (85,7). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 127.

Ebitda-resultat blev 81,1 miljoner euro (42,7), väntat 75, med en ebitda-marginal på 63,2 procent (49,8).

Rörelseresultatet blev 74,2 miljoner euro (36,6), väntat rörelseresultat var 68.

Resultatet före skatt var 74,1 miljoner euro (36,6), analytikerkonsensus 68.

Resultatet efter skatt blev 70,4 miljoner euro (34,5), analytikerkonsensus 64.

Resultat per aktie hamnade på 0,39 euro (0,19).

Evolution Gaming, MEUR Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 128,3 127 1,0% 85,7 49,7%
EBITDA 81,1 75 8,1% 42,7 89,9%
EBITDA-marginal 63,2% 59,1% 49,8%
Rörelseresultat 74,2 68 9,1% 36,6 102,7%
Rörelsemarginal 57,8% 53,5% 42,7%
Resultat före skatt 74,1 68 9,0% 36,6 102,5%
Nettoresultat 70,4 64 10,0% 34,5 104,1%
Resultat per aktie, EUR 0,39 0,19 105,3%

Konsensusdata från Factset