Eyeonid tänker inte fortsätta finansiera Bolder

Teknikbolaget Eyeonids styrelse har beslutat att inte vidare finansiera Bolder, som förvärvades under andra kvartalet 2021. Bakgrunden är att bolaget inte har utvecklats som förväntat och att det finns betydande risker kopplade till verksamheten som är svåra att överblicka, enligt ett pressmeddelande.

Problemet ligger i ID-skyddsverksamheten som varit i behov av ytterligare finansiering. Eyeonid har också omstrukturerat rörelsen så att kostnaderna bättre motsvarar intäkterna. Detta har pågått under hösten parallellt med genomförandet av företrädesemissionen.

”I och med genomförandet av företrädesemissionen i december har fokus legat på hur kapitaltillskottet ska hanteras för att skapa bästa förutsättningar för framtida tillväxt. I den utvärderingen har ett flertal olika scenarios och åtgärdsförslag övervägts och arbetats med. ID-skyddsverksamheten belastas fortsatt med avvecklingskostnader i första kvartalet, samtidigt som styrelsen inför 2022 arbetat med utvecklingen av Bolders verksamhet. Bedömningen görs att det finns risker och osäkerheter i Bolders verksamhet avseende såväl intäktsflöden som tidigare projekterats, kostnadsbas samt avtalsrisker som kan skapa osäkerheter, detta leder till att Eyeonid Group, i det här läget bedömer att riskerna är större än vad som Eyeonid Group anser rimligt” heter det.

Beslutet att inte fortsätta finansiera Bolder uppges ha tagits av en enig styrelse och ledning.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.