Fabege når inte riktigt prognoserna

Fastighetsbolaget Fabege redovisar ett förvaltningsresultat på 168 miljoner kronor (150) i det första kvartalet 2015.

Samtidigt väntade sig analytikerna i genomsnitt ett förvaltningsresultat på 170 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät. Därmed var utfallet 1 procent under förväntan.

EPRA EPS, förvaltningsresultat per aktie med avdrag för nominell skatt hänförligt till förvaltningsresultatet, var 1,01 kronor per aktie (0,93). Det motsvarar cirka 9 procents tillväxt avrundat.

Driftsöverskottet var 350 miljoner (349), väntat var 338 miljoner.

Hyresintäkterna landade på 502 miljoner (513), väntat var 499 miljoner.

Överskottsgraden, det vill säga driftnettots andel av hyresintäkterna, uppgick i kvartalet till 69,7 procent (68,0). Här väntades 67,7 procent i genomsnitt av analytikerna.

Kvartalets värdeförändringar fördelades på 0 miljoner (+83) avseende realiserade fastighetsaffärer, +707 miljoner (+212) från orealiserade fastighetsvärden, -57 miljoner (-141) från räntederivat samt +67 miljoner (+26) från aktier.

Resultatet före skatt blev 886 miljoner (330).

Nettoresultatet uppgick till 705 miljoner (240), motsvarande 4,26 kronor per aktie (1,45).

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.