Fabege ökade förvaltningsresultatet – men även vakansgraden

Fastighetsbolaget Fabege redovisar ökade hyresintäkter och högre förvaltningsresultat i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vakansgraden har dock stigit med en procentenhet sedan halvårsskiftet.
Foto: Henrik Montgomery / TT /

Hyresintäkterna uppgick till 721 miljoner kronor (696), en ökning med 3,6% mot föregående år. Ökningen är hänförlig till förvärv och inflyttningar i projekt-fastigheter, i befintligt bestånd ökade hyresintäkterna med runt 1%.

Driftnettot uppgick till 569 miljoner kronor (538), en ökning med 5,8% mot föregående år. Förvaltningsresultatet uppgick till 404 miljoner kronor (376), en ökning med 7,4% mot föregående år. Resultatet före skatt var 1 410 miljoner kronor (743). Värdeförändringar av fastigheter bidrog positivt med 881 miljoner kronor (391), medan värdeförändringar av räntederivat ökade till 124 miljoner kronor (-24).

Resultatet efter skatt blev 1 096 miljoner kronor (574), en ökning med 90,9% mot föregående år. Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 164 kronor (153).

Under kvartalet sjönk avkastningskravet ytterligare och samtidigt upplevde Fabege ingen prispress nedåt i sina ny uthyrningar. Vidare har transaktionsmarknaden varit stark hittills i år.

”Transaktionsmarknaden har fortsatt varit stark under 2021 med rekordmånga affärer, även om det främst är inom bostäder och logistik. Det har dock gjorts några transaktioner på väldigt bra nivåer avseende kontor i våra områden. Marknadsanalytiker tror, liksom jag, på en fortsatt stark marknad för kontorsfastigheter i attraktiva lägen”, kommenterar bolagets VD Stefan Dahlbo.

Vakansgraden för perioden uppgick till 10%. Vid både halvårsskiftet och motsvarande period föregående år uppgick vakansgraden till 9%.

”Vakansgraden på 10% i förvaltningsbeståndet är fortsatt för hög. Pandemin har haft en negativ effekt på uthyrningsgraden, men en betydande del av redovisad vakans avser pågående hyresgästanpassningar för tecknade men ej inflyttade ytor. Som vi tidigare kommunicerat får vi en stor vakans i fastigheten Nöten när Skatteverket flyttar ut i mars 2022. Arbetet med att hyra ut fastigheten och anpassa den till flera hyresgäster har inletts, och jag är inte orolig över att vi ska få några strukturella vakanser varken i Nöten eller i vår övriga portfölj”, skriver Stefan Dahlbo i rapporten.

Fabege, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Hyresintäkter 721 696 3,6%
Driftöverskott 569 538 5,8%
Förvaltningsresultat 404 376 7,4%
Resultat före skatt 1 410 743 89,8%
Nettoresultat 1 096 574 90,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 164 153 7,2%