Ferronordic rapporterar sitt hittills bästa första kvartal

Tunga fordonsåterförsäljaren Ferronordic redovisar ökande intäkter och högre resultat i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Det är bolagets bästa första kvartal hittills.
Ferronordic
Nettoomsättningen steg 13,3% till 1 267 miljoner kronor (1 118).

Rörelseresultatet blev 80 miljoner kronor (51), med en rörelsemarginal på 6,3% (4,6).

Resultatet före skatt var 71 miljoner kronor (29).

Resultatet efter skatt blev 56 miljoner kronor (20), en ökning med 180,0% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 3,85 kronor (1,39), vilket innebär en ökning med 177,0% mot föregående år.

Den totala nettoomsättningen i Ryssland/CIS ökade med 54% i rubel och 20% i svenska kronor. Antal sålda maskiner i Ryssland/CIS ökade 31% i en starkare marknad.

Ferronordic fortsatte att investera i sitt servicenätverk i Tyskland. Den tyska lastbilsmarknaden återhämtade sig under kvartalet då affärsaktiviteten förbättrades.

”Affärsläget förblir osäkert, främst vad gäller störningar i leveranskedjan. Trots detta förväntar vi oss att våra marknader kommer fortsätta att återhämta sig under återstoden av 2021. I Ryssland/CIS bygger vår optimism på högre råvarupriser och ökad aktivitet inom de så kallade nationella projekten, men balanseras av risken för höjda skrotningsavgifter. I Tyskland förväntar vi oss att en bredare ekonomisk återhämtning i Europa kommer att leda till en ökad efterfrågan. I ett längre perspektiv ser vi starka underliggande fundamenta och affärsmöjligheter på våra marknader”, skriver Ferronordic om utsikterna i delårsrapporten.

Ferronordic, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 1 267 1 118 13,3%
Rörelseresultat 80 51 56,9%
Rörelsemarginal 6,3% 4,6%
Resultat före skatt 71 29 144,8%
Nettoresultat 56 20 180,0%
Resultat per aktie, kronor 3,85 1,39 177,0%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.