FI återkallar tillstånden för Nord Fondkommission

Finansinspektionen återkallar med omedelbar verkan värdepappersbolaget Nord Fondkommissions samtliga tillstånd på grund av allvarliga brister i bland annat bolagets rådgivningsverksamhet.
Erik Thedéen, säger att Nord Fondkommission är ett tydligt exempel på när försäljning drivs mot det som är gynnsamt för det egna företaget istället
Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Beslutet innebär att bolaget ska upphöra med all tillståndspliktig verksamhet. Nord Fondkommission får således inte längre ge finansiell rådgivning eller sälja finansiella produkter.

Enligt FI har Nord Fondkommission på ett påtagligt och genomgående sätt brustit i omsorgen om sina kunder. Bland annat har man gett kunder råd att investera i företagsobligationer med höga risker. Detta utan att säkerställa att kunderna förstått riskerna med produkterna. Dessutom har värdepappersbolaget fått ersättning från emittenterna av dessa företagsobligationer utan att följa reglerna som gäller för att ta emot sådan ersättning. Kunderna har heller inte informerats om intressekonflikten.

Dessutom har avgifterna kopplade till obligationerna varit höga, utan att man på ett tydligt och transparent sätt redovisat detta till kunderna.

Erik Thedéen: Behövs bättre marknad för företagsobligationer

Utöver detta, skriver FI, har värdepappersbolaget haft stora brister i sin interna styrning och kontroll.

”FI har valt att återkalla företagets tillstånd på grund av stora och systematiska brister i rådgivningen till sina kunder. Det här är ett tydligt exempel på när försäljning drivs mot det som är gynnsamt för det egna företaget istället för det som är bra för kunden”, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Nord Fondkommission har ett 30-tal anställda och närmare ett 50-tal anknutna ombud.