FI ger Skandia Liv varning

Finansinspektionen ger Skandia Liv en varning och en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor för att under flera år inte beräknat sitt kapitalbehov och åtagande mot kunderna på ett realistiskt och korrekt sätt.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Det har inneburit att skyddet för kunderna och bolagets solvenssituation inte har kunnat bedömas på ett rättvisande sätt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

”Att Skandia Liv inte har tillämpat reglerna på ett korrekt sätt under en längre period är allvarligt. Bolaget har samtidigt vidtagit åtgärder för att rätta till bristerna”, skriver FI.

FI:s undersökning omfattar perioden från och med fjärde kvartalet 2016 till och med tredje kvartalet 2019.