FI ser ökande risker i fastighetssektorn

Sverige bygger upp risker i takt med återhämtningen av ekonomin efter pandemin. Det skriver Finansinspektionen (FI) i årets andra stabilitetsrapport.
Erik Thedéen, säger att Nord Fondkommission är ett tydligt exempel på när försäljning drivs mot det som är gynnsamt för det egna företaget istället
Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT
”Det är hög tid att åter bygga motståndskraft så att vi kan motverka nästa kris. Risktagandet på finansmarknaden är fortsatt högt och vi ser att fastighetsföretagen har blivit mer sårbara. Det är därför dags att flytta fokus från stöd till riskhantering”, säger generaldirektör Erik Thedéen i en kommentar.

FI vidtog i början av pandemin åtgärder för att motverka den ekonomiska nedgången i Sverige, bland annat slapp hushållen amorteringar. FI har därför tagit bort den generella möjligheten till undantag från amorteringskravet och åter aktiverat den kontracykliska kapitalbufferten för bankerna. FI har satt nivån på bufferten till en procent från och med september nästa år. Det är en första höjning av en planerad gradvis höjning till vad myndigheten betecknar som en normal nivå.

FI uppger också att fastighetssektorn är en sårbarhet för Sverige.

”FI bedömer därför att det finansiella systemets koncentration mot fastighetssektorn utgör en tydlig sårbarhet. Denna koncentrationsrisk har ökat ytterligare under pandemin. Potentiella strukturella förändringar till följd av nya arbets- och konsumtionsmönster efter pandemin bidrar dessutom till en förhöjd osäkerhet om den kommersiella fastighetsmarknadens framtidsutsikter”, skriver myndigheten.