Finansinspektionen vill se ökad transparens på obligationsmarknaderna

Regelförändringar har lett till att transparensen på de svenska obligationsmarknaderna har minskat.

Det visar Finansinspektionens analys av effekterna av de transparensregler som infördes när direktivet respektive förordningen om marknader för finansiella instrument, Mifid 2 och Mifir, började tillämpas.

Avsikten var att skapa enhetliga bestämmelser för ökad transparens inom hela EU. Men enligt FI:s analys har transparensen på de svenska obligationsmarknaderna tvärtom minskat sedan de nya reglerna började tillämpas.

Enligt analysen beror detta framför allt på att informationen publiceras på många olika ställen och är svårtillgänglig. Den minskade transparensen beror även på att marknadsaktörerna som utför transaktioner på en handelsplats i ett annat EU-land kan skjuta upp offentliggöranden i större utsträckning än vad de svenska reglerna tillåter.

FI anser därmed att utvecklingen har gått i fel riktning och att det är viktigt att öka transparensen igen för att öka förutsättningarna för väl fungerande marknader.

FI kommer att arbeta för att öka transparensen på obligationsmarknaderna. Till exempel skulle FI gärna delta i diskussioner med branschen om förslag till självreglering. FI skulle även kunna ompröva de tillstånd som beviljats marknadsaktörerna att skjuta upp publicering av information efter handel.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.