Flaggfritt i Nobias företrädesemission

Köksbolaget Nobia har släppt prospekt för sin företrädesemission på 1,3 miljarder kronor. Emissionsguiden slopar den tidigare flaggan.
Flaggfritt i Nobias företrädesemission - Nobia 2
Kristoffer Ljungfelt, ny VD för Nobia som är aktuella med en företrädesemission på 1,3 miljarder kronor.

Emissionsguiden har tidigare skrivit om Nobias företrädesemission av aktier som kan tillföra bolaget 1 226 Mkr före kostnader. I samband med det hissade vi en flagga för “Bristfällig information” eftersom emissionskostnaderna inte framgick av villkoren.

Dessa återfinns i prospektet och uppgår till 50 Mkr, motsvarande 4% av emissionen. Således slopas flaggan om bristfällig information. Det kan noteras att Nobia även kommer betala ytterligare 75 Mkr för omförhandling av sitt kreditfacilitetsavtal.

Emissionsguiden lyfte i den föregående artikeln det positiva i att befintliga ägare är beredda att växla upp upp då storägarna Nordstjernan, If Skadeförsäkring och Fjärde AP-fonden åtar sig teckna sina respektive pro rata-andelar samt säkerställer resten av emissionen genom garantiåtaganden. Nordstjernan och If har även representation i Nobias styrelse.

Teckningskursen i emissionen är 2,5 kr/aktie och börskursen står för närvarande i 4,3 kr. Att emissionen kommer bli fulltecknad är redan klart, och det finns absolut potential för att emissionen lockar till sig investerare både med och utan teckningsrätter.

Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om företrädesemissionen i samband med att utfallet kommuniceras.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Annons från Invesco