Fondförmögenheten på en högre nivå än innan coronakrisen

Den totala fondförmögenheten uppgick till 4 895 miljarder kronor vid utgången av september 2020, visar siffror från SCB.
Foto: Chris Ryan/TT

Fondförmögenheten på 4 895 miljarder kronor innebär en ökning med 341 miljarder jämfört med föregående kvartal. SCB noterar att kvartalet präglades av relativt stora nettoinvesteringar och en positiv börsutveckling.

De totala nettoinvesteringarna uppgick till 32 miljarder under tredje kvartalet, varav hushållens nettoinvesteringar uppgick till 8 miljarder.

Den sektor där fondförmögenheten ökade mest var svenska finansiella företag med 230 miljarder, varav premiepension 72 miljarder.

Den fondkategori som ökade mest under kvartalet var aktiefonder, som steg med 270 miljarder. Den enda fondkategori som minskade i värde var räntefonder, där minskningen var 2 miljarder. Starkt bidragande var här nettoförsäljningar på 6 miljarder.

Hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade fonder uppgick till 905 miljarder kronor, 75 miljarder mer än kvartalet innan. Den största ökningen inom hushållssektorn står aktiefonder för, på 54 miljarder och aktiefonder är också klart störst set till total fondförmögenhet för hushållssektorn med 483 miljarder.