Fondförmögenheten på ny rekordnivå

Trots covid-19-pandemin noteras en ny högstanivå för svenskarnas fondförmögenhet när fondåret 2020 summeras, skriver Fondbolagens Förening.
Johanna Englundh, kvinna vid dator. Foto: Karl Gabor, Isabell Höjman/TT

Efter kraftigt fallande aktiemarknader och nettouttag från fonder under början av pandemin har en stark återhämtning ägt rum, där aktiemarknaden och det totala nysparandet i fonder visat tydliga uppgångar under året.

Sammanlagt gjorde Sveriges fondsparare nettoinsättningar i fonder på totalt 76 miljarder kronor under 2020. Den samlade fondförmögenheten steg med 400 miljarder till rekordhöga 5 455 miljarder kronor.

Den klart största delen av årets nysparande, 67 miljarder kronor, gick till aktiefonder. Även korta räntefonder och långa räntefonder noterade nettoinflöden, samtidigt som såväl blandfonder som hedgefonder noterade nettouttag.

Fondåret 2020 har bjudit på historiska rörelser och bevisar troligtvis mer än något annat år vikten av att vara långsiktig och inte göra drastiska förändringar i sitt sparande när det stormar på marknaden. Att vi skulle stänga året med en rekordhög fondförmögenhet var det nog inte många som trodde när det var som mörkast i våras”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande, och fortsätter:

”Det är även glädjande att se ett positivt nysparande i fonder 2020, trots de massiva uttagen i mars. Spararna valde framförallt globala aktiefonder samt branschfonder under året och nettosparandet i aktivt förvaltade aktiefonder översteg för första gången sedan 2013 nettosparandet i indexfonder.