Försäljningen i detaljhandeln stiger

Försäljningsvolymen i detaljhandeln, i fasta priser och kalenderkorrigerad, steg 2,7 procent i augusti, jämfört med samma månad föregående år.

Det visar statistik från SCB.

Enligt Infront Datas prognosenkät väntades försäljningen ha ökat med 2,7 procent.

Dagligvaruhandeln ökade 0,6 procent medan sällanköpsvaruhandeln steg 4,0 procent.

Jämfört med månaden före var detaljhandelsförsäljningen oförändrad i augusti.

Under den senaste tremånadersperioden (juni-augusti) var den säsongsrensade försäljningsvolymen 0,5 procent högre än närmast föregående tremånadersperiod (mars-maj).

I juli steg detaljhandeln med reviderade 3,9 procent i årstakt (+4,3).

Den svenska detaljhandelns försäljning väntas öka med 3,0 procent 2019 och öka med 2,0 procent 2020. Det framgår av HUI Researchs nya konjunkturprognos.

I den senaste prognosen, i juni, väntades detaljhandeln öka med 2,5 procent 2019 och öka med 2,0 procent 2020.

HUI Research konstaterar att detaljhandelns goda försäljningsutveckling hittills i år utgör ett av få glädjeämnen i det vikande konjunkturläget.

Trots sviktande konsumentförtroende och försiktiga hushåll har främst sällanköpsvaruhandeln överraskat på uppsidan med en tillväxt på 2,7 procent hittills under året.

Däremot pekar de flesta indikatorer från industrin och arbetsmarknaden åt fel håll. HUI Research spår en svag BNP-utveckling framöver, där fallande investeringar och en svalare arbetsmarknad tynger ekonomin. BNP väntas öka med 1,3 procent i år och 1,2 procent nästa år.

Med en tydlig avmattning i korten har sannolikheten för en räntehöjning innan årets slut minskat markant. Mycket fokus har istället flyttats till finanspolitiken där regeringens höstbudget innehöll ett antal betydande stimulanser, såsom slopad värnskatt och sänkt skatt för pensionärer.

Sådana åtgärder kan ge såväl hushållskonsumtionen som detaljhandeln en viss skjuts, samtidigt som det finns utmaningar.

”Handelns huvudsakliga utmaningar ligger i en digital omställning, internationalisering och snabbt förändrade konsumentbeteenden. De strukturella förändringarna i kombination med lågkonjunktur kommer sätta många på prov. Vi har aldrig tidigare kombinerat lågkonjunktur och digitalisering”, säger Jonas Arnberg, vd för HUI Resarch, i en kommentar.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.