Fortsatt köp i SCA trots kursrally

KOMMENTAR Uppvärderingen av SCA:s skog visar svart på vitt hur billig industrirörelsen är.

Affärsvärlden satte i augusti en köprekommendation på SCA där det främsta argumentet var potentialen från en uppvärderad skog. När bolaget på onsdagen redovisade rapporten för tredje kvartalet flaggade bolaget också för en justering av skogsvärdet vid årsskiftet. Och det handlar inte om småsummor. Med utgångspunkt från tillgängliga transaktionspriser och kända virkesförrådsdata uppskattas marknadsvärdet till 63–67 miljarder kronor att jämföra med nuvarande värdering på 33 miljarder kronor.

SCA höjer värderingen av skogsinnehavetSCA planerar att vid årsskiftet ändra redovisningsmetod för värdering av bolagets skogsinnehav så att den baseras på marknadsvärdet beräknat utifrån transaktioner i de områden SCA har skogsmark. 

Skuldfritt värderas SCA till 75 miljarder kronor, så med ett skogsvärde på runt 65 miljarder kronor återstår då 10 miljarder för industriverksamheten – en verksamhet som 2018 presterade ett rörelseresultat på 3 miljarder kronor.

Det är knappast någon nyhet att industridelen är lågt värderad, men med en kommande marknadsvärdering av skogen sätts detta svart på vitt, vilket skulle bli ett lockbete för investerare.

SCA:s rapport var också i övrigt överlag positiv med ett ebitda-resultat som hamnade på 1 364 miljoner kronor för det tredje kvartalet mot snittförväntningar på 1 218 miljoner kronor. Framför allt visade rapporten att SCA verkar ha förmåga att möta en svagare konjunktur med snabba kostnadsminskningar och fortsatt starka kassaflöden.

SCA toppar prognosernaSkogsbolaget SCA:s ebitda-resultat blev 1.364 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019. 

Sedan Affärsvärldens köprekommendation har SCA-aktien gått från 75 kronor till dagens 97 kronor, en uppgång på 16 procent. Värderingen börjar därmed se lite mer ansträngd ut, kring p/e 16 för 2020 och p/e 14 för 2021. Risker finns också i att konjunkturfallet blir kraftigare än väntat och att kronan, av någon anledning, skulle börja stärkas. Med stöd av ett mer uppenbart reapris på industrirörelsen och fullt genomslag för massabruket i Östrand, där SCA investerat nästan 8 miljarder kronor, under 2020 håller vi trots allt fast vid köprekommendationen.

Köpläge i skogskoncernenANALYS Trots utförsbacke för konjunkturen ser skogskoncernen köpvärd ut. OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.