Fortsatt ökad blankning i Electrolux

Millenium International Management har ökat sin blankning i vitbvarubolaget Electrolux från 0,5 till 0,6%.
Det innebär att den totala blankningen i bolaget nu är uppe i 4,93 procent jämfört med cirka 1,6% i början av året.

Electrolux är det näst högst blankade bolaget på Stockholmsbörsen efter SBB och före Intrum. Analytiker har pekat på de snabbt stigande priserna på råmaterial som en anledning till den ökade blankningen.