Fortsatt på defensiven

PORTFÖLJUPPDATERING Nordiska Värdeportföljen bjöds på en stark och en halvljummen norsk rapport den gångna veckan. Defensiv positionering kvarstår – vad Fed än säger.

Defensivt positionerade Nordiska Värdeportföljen har gått lite framåt den senaste handelsveckan, men inte lika mycket som Stockholmsbörsen med mer cykliska exponeringar. Indexledningen sedan starten av Affärsvärldens Analys+ modellportföljer, för ett drygt år sedan, förblir står dock kvar på 15 procentenheter för den som avrundar.

 

NORSKT LÅGPRIS I FIN FORM

Europris (9 procents portföljandel) säsongsmässigt viktiga fjärde kvartal blev en stark Norgehistoria och aktien har uppvärderats. Bokslutet (1, 2) visade bland annat på att:

  • Lågprishandelskedjans jämförbara försäljning växte hela 7 procent i kvartalet, jämfört med samma period. Det är långt över marknadens jämförbara tillväxt, skattad till blygsamma 0,4 procent. Totalt, inräknat nettoexpansion av butiksnätet, ökade försäljningen med 13 procent.
  • Lönsamhetsmässigt kom kvartalet in lägre än fjolårsutfallet, på 15,1 procents rörelsemarginal mot 16,2 procent i fjol, bland annat till följd ökad kampanjaktivitet (bruttomarginal) och från fortsatt stora investeringar i ett nytt, mer automatiserat centrallager.
  • Den ordinarie utdelningen höjs med 9 procent till 1,85 norska kronor per aktie, motsvarande knappt 7 procents direktavkastning i skrivande stund.

Inräknat rapportuppgången värderas Europris nu bakåtblickande till runt 10 gånger ett stabilt växande och konjunkturtåliga rörelseresultat, ev/ebit.

Den värderingen är alldeles låg för den som beaktar betydande uppsida från dels lagerinvesteringen och dels det avtalade inköpssamarbetet samt 20 procentiga delägandet i Skänninge-baserade ÖOB. Affären möjliggör ett senare helförvärv av ÖOB, till redan inlåsta attraktiva prisvillkor för Europris-sidan.

SVÄLLANDE KASSAKISTA NU PÅ GLÄNT

Kvar i Norge har Oslonoterade telekomkoncernen Telenor (3 procent) rapporterat en halvsvag avslutning på 2018:

  • Fjärde kvartalets intäktsnivå backade lätt, på jämförbar organisk basis, och den justerade ebitda-marginalen på 36,7 procent var en procentenhet lägre än i fjolårskvartalet, tyngd av redan rapporterade motgångar av engångsnatur i Thailand samt motig utveckling i Myanmar.
  • Framåtblickande för helåret 2019 räknar Telenor exklusive Thailandsdelen med låg till obefintlig organisk tillväxt i abonnemangs- och trafikintäkter, med 0–2 procents tillväxtprognos, samtidigt som den organiska vinsttillväxten på ebitda-nivå väntas bli 1–3 procent. Implicit guidar Telenor här för att ebitda-marginalen därmed åtminstone inte bör minska kraftigt från dagens höga nivåer. Kapitalinvesteringsnivån, capex exklusive licenser samt spektrum, spås till 16–17 miljarder norska kronor för 2019, i linje med såväl 2017 som 2018.

Rapportens mer positiva besked rörde Telenors, i Affärsvärlden Analys+ tycke, alltför försiktiga kapitalstruktur. Utöver en 4 procentig ökning av den ordinarie utdelningen, till två halvårsbetalningar om 4,4 norska kronor per aktie i maj följt av 4,0 norska kronor per aktie i oktober, så söker styrelsen mandat för ett nytt återköpsprogram på upp till 3 procent av utestående aktier. Sammantaget ger det en möjlig överföring på 19 miljarder till aktieägarna under 2019, vilket är en ökning från 2018 exkluderat fjolårets extrautdelning.

Telenor slide 25.pngKälla: Telenor bokslutspresentation 2018kv4. Slide 25 

Att skuldsättningsmålet samtidigt justeras till intervallet 1,5–2,0 gånger ebitda i nettoskuld, mot tidigare maximalt 2,0 gånger ebitda, var samtidigt en signal att Telenor-ledningen aktivt ska dra upp skuldsättningen till åtminstone den nya golvnivån, från dagens 0,9 gånger ebitda. Det bedömer Affärsvärlden skulle vara ett enkelt sätt att få upp avkastningen på aktieägarnas kapital, inom en fortsatt rimlig risknivå. Inte minst att göra återköp på den än så länge lågt värderade aktiekursen lockar, då det både stabiliserar aktiekursen på nedsidan och driver upp den framtida avkastningspotentialen – så länge Telenor levererar stabilt i verksamheterna.

HÄNDER I ÖVRIGA PORTFÖLJEN:

  • I den fortsatta uppstädningen av Ratos (9 procent) bolagsportfölj sparkas nu Plantasjens vd Daniel Juhlin, med omedelbar verkan. Det för Ratos dels stora växt- och trädgårdsinnehavets styrelseledamot Christer Åberg, vars senaste operativa roll var som Norden-vd för McDonald’s, får agera tillförordnad vd tills en ny permanent chef är på plats.
  • Denna vecka stundar rapporter från tredje största innehavet Pandora (17 procent) redan imorgon, inför tisdagens öppning, följt av näst största innehavet Millicom (18 procent) på torsdag.

Nordiska Värderportföljen 2019-02-04 (intradag).JPG

BENSIN PÅ SKULDBRASAN

Att USA:s centralbank Federal Reserve vid senaste räntemötet tonade ned retoriken kring räntenormalisering (uppåt) har gjort sitt för att locka tillbaka inte minst cykliskt risktagande, baserat på hoppet om att en konjunkturnedgång ska åtminstone kunna mildras.

Att lappa ihop överskuldsatta västekonomier med ytterligare bensin på skuldbrasan ger dock knappast något fundamental stabilitet för den som vill ha god riskjusterad avkastning långsiktigt. Nordiska Värdeportföljen rullar därför vidare med defensiv inriktning.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här