Från buy and hold-strateg till topprankad swingtrader

På kort tid gick Anna Svahn från investerare till att skala in och ur i sina positioner för att maximera avkastningen. Metoden resulterade i nära 300 procents avkastning. Läs om hur hon byggde upp sin vinnarportfölj och hur hon ser på hävstångsprodukter.

Anna Svahn började dra nytta av volatiliten i bolagen som hon handlade i och lyckades maximera sin avkastning. På kort tid blev hon topprankad på Nordnets community Shareville där hon snabbt fick en stor skara följare som ville följa hennes portfölj.

I dag driver hon investerarnätverket Feminvest som agerar för en mer jämställd aktiemarknad och för ökat kvinnligt bolagsinflytande. I denna intervju delar hon med sig av sin investeringsstrategi och riskfilosofi.

Hur började du och hur såg din strategi ut?

– När jag började investera med en buy and hold-strategi för fem år sen var det för att jag både pluggade ekonomi på heltid men också hade ett heltidsjobb. Jag hade alltså en hel del kapital in men minimal tid att spendera det. I stället för att låta det ligga stilla på ett sparkonto bestämde jag mig för att börja handla med aktier. Det var först några år senare som jag blev mer aktiv i mitt sparande och därmed också bestämde mig för att dra nytta av volatiliten i bolagen för att skala in och ut ur positioner. I dag har jag tyvärr inte tid att swingtrada längre, utan har återgått till en buy and hold-strategi igen. Min portfölj består nu endast av en liten del aktier och då främst inom läkemedels- och fastighetsbranschen. Resten av kapitalet ligger fördelat i andra typer av tillgångsslag.

Du fick snabbt många följare som ville kopiera din portfölj. Hur bar du dig åt?

– Till en del handlar det mycket om tur, men för att ta del av turen måste du göra rätt från början. Ju mer jag handlade desto mer läste jag på, pratade och bollade med vänner i branschen. Mycket går ut på ”learning by doing”. För oavsett hur mycket man förbereder sig är bästa sättet att ge sig in i matchen, men med försiktighet. Gå exempelvis inte ”all in” i ett bolag bara för att du vill vara med på nästa raket. Genom att lära sig vilka faktorer som påverkar vad, kan du ha bättre koll på de bolag du handlar i. Jag utvärderade min handel genom att dra lärdom av de trades som gick bra och de som gick dåligt. Det handlar inte om att göra en jättebra investering utan att hämta hem många vinster och minimera förlusterna.

Vilka är dina bästa investeringstips för att maxa portföljen?

– Jag ser till att ha en bra bas som jag är bekväm med, både aktier och andra tillgångsslag. För att skapa en väldiversifierad och trygg bas tittar jag också på peer-to-peer-lending som ger dig en stabil avkastning över lång tid utan att påverkas av en eventuellt försvagad ekonomi. När du byggt upp en långsiktig bas kan du börja fundera på att trada med en mindre del av portföljen för att sen trappa upp ju mer du lär dig.

Vad är vanliga orsaker att man misslyckas?

– För kortsiktig handel kan girighet slå åt båda hållen. Antingen att du inte hämtar hem vinst trots att en trade uppnått det avkastningskrav du hade eller att du inte tar stoppen. Överlag är det oftast en dålig idé att avvika från sin strategi.

– En annan vanlig missuppfattning är att man inte förstår relationen mellan risk och avkastning. Hög risk ger inte per automatik hög avkastning. Hög risk kan i viss mån möjliggöra högre avkastning men det är mer sannolikt att du förlorar ditt kapital. Vill du till exempel handla med hävstång och kortsiktig trading krävs disciplin och tid. Jag handlade mycket mer förut och enda anledningen att jag minskat är att jag har mindre tid. Man får ingenting gratis och trading kräver fokus, disciplin och tid.

Hur tänker du kring risker i relation till möjligheter?

–You can`t predict but you can prepare! När jag gör en investering tar jag hänsyn till alla eventuella utfall och scenarion. Hade man vetat i förväg till hundra procent hur ett bolag skulle prestera så hade alla varit världens bästa förvaltare, tyvärr är inte så fallet. Det bästa du kan göra är att fundera på vilka framtida scenarier som sannolikt eller ej sannolikt kommer att inträffa och då sätta upp exitstrategier för olika scenarier. Men som vanligt när det kommer till investeringar är det absolut bästa att ha en väldiversifierad portfölj som bygger på beslut baserade på fakta och inte känslor.

Vilken roll har hävstångsprodukter i din portfölj?

– Det är ett väldigt roligt och spännande komplement till en bra bas, om man vill maximera sin avkastning och är villig att ta risken. Jag använder mig av hävstångsprodukter främst när det kommer till index men bara i väldigt kortsiktiga positioner.

Mikaela_HildenLiten.jpgMikaela Hildén, Vontobel
 

Vontobel bank är en av Europas ledande ETP-emittenter och finns sedan drygt två år i Sverige. Börshandel med investerings- och hävstångsprodukter är ett av deras expertområden. Mikaela Hildén, Nordenansvarig på banken tror att det finns flera orsaker till att hävstångsprodukter lockar investerare.

– De öppnar framförallt upp för möjligheten att ytterligare diversifiera och säkra sin portfölj. Att man endast behöver binda en liten andel i kapital i jämförelse med en direktinvestering i den underliggande tillgången, är en annan fördel.

Men liksom Anna Svahn påpekar hon vikten av att vara påläst och hålla sig uppdaterad för att bemästra konsten med riskfulla produkter. Just när det gäller hävstångsprodukterna ger hon några särskilt värdefulla råd.

 • Hävstångsprodukter kan exempelvis användas för att komplettera, diversifiera och säkra din portfölj. Var kreativ och våga kombinera olika produkter för kortare och längre tidshorisont med en hävstång du känner dig bekväm med att hantera.
   
 • Du kan handla hävstångsprodukter under dagen men också positionera dig i produkter under ett par dagar, veckor eller månader. Tidshorisonten kan variera beroende på vilken typ av produkt du väljer och vilken underliggande tillgång samt dess värdeutveckling.
   
 • Om du tror på en stigande eller fallande trend i en viss tillgång, exempelvis en aktie, en råvara, ett aktieindex eller ett valuta par, så kan Bull eller Bear Certifikat på kort sikt och Mini Futures från kort upp till längre sikt vara passande produkter som komplement till din portfölj.
   
 • Hävstångsprodukter möjliggör att snabbt reagera på företagsdata och den globala makroekonomiska utvecklingen. Var aktiv och flexibel när du handlar hävstångsprodukter, marknaden erbjuder många möjligheter som snabbt kan vända i ny riktning.
   
 • Ägna fokus i din portfölj genom att lyfta resultatet av valda tillgångar med hävstångsprodukter eller skapa ett alternativ till din portfölj genom att byt ut dina portföljinnehav till produkter med låg hävstång länkade till tillgångarna. Detta alternativ kan passa dig som är en aktiv handlare och är bekväm med att hantera den ökade risken.
   
 • Du kan också säkra din portfölj med hjälp av hävstångsprodukter. Om din portfölj består av aktier listade på Stockholmsbörsen och du har en fallande tro om marknaden, då kan du investera i exempelvis en Mini Future short länkat till OMXS30 Index, Stockholmsbörsen. På så sätt kan du exempelvis försäkra dig mot en fallande börs.
   
 • ETP:er är komplexa finansiella produkter och placeraren ansvarar för att granska alla riskfaktorer som hör till produkterna. Handel med hävstångsprodukter kräver en god förståelse för den underliggande marknaden samt produkternas särskilda villkor och egenskaper som placerare enkelt kan läsa om i grundprospekt och respektive slutliga villkor för varje produkt på Vontobels svenska produkthemsida.
OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
  Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här