Fynda tillväxtländer 2019

DATA Precis som inför 2018 så erbjuder tillväxtmarknadsbörser tydliga värderingsrabatter inför 2019. De röda prislapparna finns i Öst- och Sydeuropa samt i Asien.

Det visar analysfirman Starcapitals värderingstal för hela börser globalt. Statistiken ger en grov guide till vilka börser som fyndvärderas och vilka som har popularitetspremie.

VÄRLDSINDEX GER NU 6 PROCENT REALT

Höstens alltmer geografiskt och sektormässigt utbredda börsrekyl tagit ned värderingstalen för världsindex, MSCI World All Country Index, till ett cykliskt justerat p/e-tal, cape, på 23 samtidigt som egenkapitalvärderingen, p/b, nu står i 2,0.

Enligt Starcapitals avkastningsmodell, som antar en återgång till historiken, innebär sådana multiplar att investerare i globala aktier framöver ska räkna med knappt 6 procents årlig real (utöver inflation) avkastning de närmsta 10–15 åren. Vid Affärsvärldens senaste rapportering kring datan i våras låg värderingarna högre, och samma avkastningsutsikter var då runt 5 procent årligen.

Mogna marknader, som dominerar detta värdeviktade världsindex med står för hela 87 procents indexvikt, går nu för cape 24 och p/b 2,1. Det motsvarar 5,4 procent i årliga reala avkastningsförväntningar, ställt mot historiken.

Tillväxtmarknaderna¸ som ännu väger lätt med 13 procent i världsindex, handlas till fortsatt betydande rabatter. Här ger cape 15 och p/b 1,6 reala avkastningsförväntningar på hela 8 procent årligen.

FYNDA I ÖST OCH SE UPP MED USA

Av grafiken nedan framgår att värderingsinvesterare på börsen finner sina mest intressanta jaktmarker inför 2019 i:

  1. Östeuropas Ryssland, Polen, Tjeckien och Ungern
  2. Sydeuropas Grekland och Italien
  3. Turkiet
  4. Asien-ekonomier som Kina, Sydkorea och Singapore

På dyrare glamourvärderingar måste följande länder verkligen motsvara högre kvalitetsförväntningar på börsvinsterna:

  1. USA
  2. Västeuropas Danmark, Irland och Schweiz
  3. Tillväxtmarknadsländerna Indien och Indonesien

Sverige hamnar i dyrare halvan, på cape 20 och p/b 2,0. Svenska aktier avkastar då runt 6 procent realt årligen framöver – om Starcapitals modell får rätt och historiken upprepas.

 

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här