Fyrtal i flaggor inför Spermosens notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Spermosens inför noteringen på Spotlight och hittat fyra flaggor.
IPO

Den 5 maj noteras Spermosens, som utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet, på Spotlight. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat fyra flaggor.

Spermosens
Lista Spotlight
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 53 Mkr
Sista teckningsdag 2021-04-12
Första handelsdag 2021-05-05

Den första flaggan gäller lång väntetid. Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Affärsvärlden varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Spermosens-aktien börjas handla 23 dagar efter sista anmälningsdag.

Vad gäller den andra flaggan använder Spermosens Gemstone Capital A/S som finansiell rådgivare. Gemstone Capital A/S erhåller teckningsoptioner som ersättning för utförda tjänster. Optionerna ger rätt att teckna aktier motsvarande en utspädning om 1,5%. Därför hissas en flagga för tveksamma incitament.

Den tredje flaggan handlar om att lock-up endast omfattar 80-90% av nyckelpersoners/storägares aktier under 6-12 månader. Vi vill se en lock-up på 100% under 12 månader. Därför hissas en flagga för säljsugen storägare i förhoppningsbolag.

Den sista och fjärde flaggan hissas för bristfällig information. Det saknas information om hur mycket kapital som satsats i bolaget sedan start. Kurs vid senaste emission står inte heller direkt utskriven men kan räknas ut med information i prospektet (3,9 kr/aktie).

I resultaträkningen anges rörelseresultatet fel och posten ”Rörelseresultat” är en summering av bolagets kostnader.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SPERMOSENS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är måndag den 12 april och teckningskursen för en unit (1 TO per 1 aktie) är 5,63 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Plexian Inväntar notering First North 2021-03-30 2021-04-14 Läs här
Trainimal Inväntar notering NGM SME 2021-03-31 2021-04-16 Läs här
Dlaboratory Inväntar notering First North 2021-03-26 2021-04-21 Läs här
Lipum Teckningstid pågår First North 2021-04-08 2021-04-22 Läs här
Sensor Alarm Teckningstid pågår Spotlight 2021-04-07 2021-04-23 Läs här
Tellusgruppen Teckningstid pågår First North 2021-04-20 2021-04-28