Gaming Innovation Group halverar rörelseförlusten

Bettingbolaget Gaming Innovation Group redovisar ökande intäkter och en halverad rörelseförlust i andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol.
Nettoomsättningen steg 47,8 procent till 16,7 miljoner euro (11,3).

Ebitda-resultat blev 2,8 miljoner euro (1,5), med en ebitda-marginal på 16,8 procent (13,3).

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner euro (-4,4).

Resultatet före skatt var -5,1 miljoner euro (-6,5).

Resultatet efter skatt blev -6,0 miljoner euro (-6,1). Resultat per aktie hamnade på -0,07 euro (-0,07).

Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till -0,9 miljoner kronor (0,4).

Kostnadsbesparingsinitiativen fortskrider enligt plan, vilket förväntas minska driftskostnaderna ytterligare med årets slut 2020. Antalet anställda har minskat från 709 till 487 i årstakt.

Den positiva utvecklingen fortsätter efter andra kvartalet. Intäkterna i jjul steg på justerad basis med 38 procent jämfört med samma period i fjol.

Gaming Innovation Group spår att intäkerna för den befintliga verksamheten höjs till mellan 52 och 57 miljoner euro med ett ebitda-resultat på 12 till 15 miljoner euro.

Gaming Innovation Group, MEUR Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 16,7 11,3 47,8%
EBITDA 2,8 1,5 86,7%
EBITDA-marginal 16,8% 13,3%
Rörelseresultat -2,2 -4,4
Resultat före skatt -5,1 -6,5
Nettoresultat -6,0 -6,1
Resultat per aktie, EUR -0,07 -0,07