Gaming Innovation Group minskade förlusten

Bettingbolaget Gaming Innovation Group redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.
Omsättningen steg 66,3% till 17,3 miljoner euro (10,4). All tillväxt var organisk.

Normaliserade intäkter uppgick till 14,2 miljoner euro (10,2).

Ebitda-resultat blev 4,1 miljoner euro (0,1), med en ebitda-marginal på 23,7% (1,0).

Rörelseresultatet blev -0,1 miljoner euro (-6,8).

Resultatet före skatt var -3,6 miljoner euro (-12,1), och efter skatt -4,1 miljoner euro (-17,7).

Särskilt starkt gick Media Services som noterade sin högsta omsättning någonsin i december.

”Betalda medier är ett segment vi kommer att fortsätta investera i då vi ser framtida potential, särskilt då nya marknadsregleringar och ändringar av annonspolitiken skulle göra det möjligt för oss att komma in på nya marknader och driva vidare tillväxten”, säger VD Richard Brown.

Gaming Innovation Group, MEUR Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 17,3 10,4 66,3%
EBITDA 4,1 0,1 4 000,0%
EBITDA-marginal 23,7% 1,0%
Rörelseresultat -0,1 -6,8
Resultat före skatt -3,6 -12,1
Nettoresultat -4,1 -17,7