Glencore ser helårsresultat i övre delen av guidningen för sin handelsdivision

Råvarubolaget Glencore bedömer att helårets rörelseresultat för bolagets handelsdivision kommer hamna i den övre delen av intervallet om 2,2 till 3,2 miljarder dollar. Det framgår av en verksamhetsuppdatering.
Foto: Glencore
Under det första halvåret uppgick Glencores produktion av koppar till 598 kiloton (588,1), en ökning med 2 % mot samma period föregående år. Samtidigt ökade produktionen av kobolt med 3 % till 14,8 kiloton (14,3).

Vidare uppgick produktionen av kol till 48,7 megaton (58,1), en minskning med 16 % mot samma period föregående år.

Oljeproduktionen var 2 557 tusen fat oljeekvivalenter per dag (2 612).

Vad gäller guidningen för helårsproduktion lämnade Glencore sina prognoser inom koppar och kobolt i stort sett oförändrade. Samtidigt sänktes prognoserna för produktionen av kol, zink och nickel något.