Goldman Sachs sänker amerikansk BNP-prognos

Goldman Sachs justerar ned sin tillväxtprognos för den amerikanska ekonomin för tredje och fjärde kvartalet med en procentenhet. Sänkningen uppges bero på en långsammare återhämtning i servicesektorn, enligt Reuters.
Bankens ekonomer förväntar sig nu en BNP-tillväxt på 8,5 procent i tredje kvartalet, från tidigare 9,5 procent. I fjärde kvartalet bedöms tillväxten bli 5,0 procent, mot tidigare 6,0 procent.