Gränges höjer utdelningen mindre än väntat

Aluminiumbolaget Gränges redovisar en omsättning som var högre än väntad i det fjärde kvartalet, medan det justerade rörelseresultatet kom in i linje med analytikernas förväntningar. Vidare höjer Gränges sin utdelning, men med något mindre än väntat.
Jörgen Rosengren.
Jörgen Rosengren. Foto: Bufab

Omsättningen steg 54,2 procent till 4 857 miljoner kronor (3 149). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 985.

Försäljningsvolymen ökade med 8,7 procent till 112,3 kilo ton (103,3).

Rörelseresultatet blev -21 miljoner kronor (167).

Justerat rörelseresultat uppgick till 139 miljoner kronor (193), väntat var 137, med en justerad rörelsemarginal på 2,9 procent (6,1).

Resultatet efter skatt blev -23 miljoner kronor (106).

Resultat per aktie hamnade på -0,21 kronor (1,19).

I utdelning föreslås 2,25 kronor (1,10). Väntat var 2,50.

Komponentbrist och större underhåll än väntat tyngde i Q4

”Som väntat var efterfrågan från fordonskunder fortsatt låg under det fjärde kvartalet till följd av halvledarbrist. Gränges försäljningsvolym påverkades dessutom negativt av mer omfattande planerat underhåll än normalt. De flesta andra marknader uppvisade dock fortsatt stark efterfrågan”, kommenterar Gränges vd Jörgen Rosengren.

Gränges har fokuserat på försäljning och produktionskapacitet inom marknadssegment där efterfrågan väntas vara god, för att motverka effekten av halvledarbristen. Framöver väntas därmed volymerna under första kvartalet öka sekventiellt och vara i nivå med första kvartalet förra året.

”Vår främsta prioritering på kort sikt är att säkra försäljningsvolym, prisökningar och kostnadsproduktivitet. Men parallellt tar vi också fram planer för framtiden”, fortsätter Rosengren.

Gränges arbetar för att öka sin tillväxt och återställa en avkastning på sysselsatt kapital i nivå med bolagets mål om 15-20 procent.

Gränges, Mkr Q4-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2020 Förändring
Nettoomsättning 4 857 3 985 21,9% 3 149 54,2%
Rörelseresultat -21 167
Rörelsemarginal 5,3%
Rörelseresultat, justerat 139 137 1,5% 193 -28,0%
Rörelsemarginal, justerad 2,9% 3,4% 6,1%
Nettoresultat -23 106
Resultat per aktie, kronor -0,21 1,19
Utdelning per aktie, kronor 2,25 2,50 -10,0% 1,10 104,5%

Konsensusdata från Factset

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.