Gränges nettoresultat lägre än väntat

Aluminiumbolaget Gränges redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Bolagets nettoresultat var samtidigt lägre än förväntningar i marknaden. Gränges flaggar för lägre volymer sekventiellt.
Jörgen Rosengren.
Jörgen Rosengren. Foto: Bufab
Omsättningen steg 79,5% till 4 621 miljoner kronor (2 575). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 166.

Försäljningsvolymen ökade med 36,7% till 118,5 kilo ton (86,7). Exklusive förvärv ökade försäljningsvolymen med 11,1% till 96,3 kilo ton.

Justerat rörelseresultat utföll på 219 miljoner kronor (203), med en justerad rörelsemarginal på 4,7% (7,9).

Resultatet efter skatt blev 153 miljoner kronor (124), analytikerkonsensus 168.

Resultat per aktie hamnade på 1,44 kronor (1,45).

”Inflationsmiljön i alla regioner har dock nu börjat påverka vår kostnadsbas. Ett högre aluminiumpris påverkar inte vårt rörelseresultat eftersom det förs vidare till kunderna, även om
det minskar vår marginal och ökar vårt rörelsekapital. Men vi såg också dramatiska kostnadsökningar för energi, frakt och andra insatskostnader såsom legeringsmaterial. Dessa kompenserades endast delvis av prisökningar i det tredje kvartalet”, säger VD Jörgen Rosengren.

Inför fjärde kvartalet ser bolaget utmaningar.

”Utsikterna för det fjärde kvartalet är utmanande. Vi förväntar oss å ena sidan en god efterfrågan inom många slutkundsmarknader. Å andra sidan förväntar vi oss att efterfrågan från fordonsindustrin kommer att vara fortsatt mycket låg under hela det fjärde kvartalet. Vi planerar också för mer omfattande underhåll i Gränges Americas vid årsskiftet jämfört med 2020. Sammanfattningsvis förväntar vi oss att den totala försäljningsvolymen i det fjärde kvartalet kommer att vara cirka 10% lägre än i det tredje kvartalet.”

Gränges räknar också med fortsatt ökat kostnadstryck i fjärde kvartalet.

”Även om vissa prisökningar till kunder kommer att få effekt före årets slut, väntar vi oss inte att de kommer att mildra den kraftiga ökningen av insatskostnader under det fjärde kvartalet.”

Gränges, Mkr Q3-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 4 621 4 166 10,9% 2 575 79,5%
Rörelseresultat 219 177 23,7%
Rörelsemarginal 4,7% 6,9%
Rörelseresultat, justerat 219 203 7,9%
Rörelsemarginal, justerad 4,7% 7,9%
Nettoresultat 153 168 -8,9% 124 23,4%
Resultat per aktie, kronor 1,44 1,45 -0,7%

Konsensusdata från Factset

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.