Gunnebo ansöker om avnotering

Säkerhetsbolaget Gunnebo ansöker om avnotering från Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm. Sista handelsdag kommer att meddelas när bolaget har fått bekräftelse från börsen. Det framgår av ett pressmeddelande.
Bakgrunden är att budgivarna Altor och Stena Adactum, genom GB Holdco, fullföljer uppköpsbudet på säkerhetsbolaget Gunnebo efter att ha uppått ett ägande på 94,5% av aktierna i bolaget. GB Holdco avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Gunnebo.

Aktieägarna kallas till extra bolagsstämma den 16 december. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

GB Holdco föreslår omval av styrelseledamoten Martin Svalstedt och nyval av Bengt Maunsbach, Jens Browaldh, Jonatan Lund Kirkhoffoch Henrik Munthe som styrelseledamöter. GB Holdco föreslår nyval av Bengt Maunsbach till styrelseordförande.