Gunvor Group bakom vinstryck i PA Resources

Olje- och gasbolaget PA Resources redovisar ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar, ebitda, på 460 miljoner kronor (117) för det första kvartalet 2015.

Från och med ebitda-resultatet och nedåt har dock PA Resources resultat höjts med 290 miljoner kronor från en realisationsvinst avseende storägaren Gunvor Groups verkställande av säkerhet för dess RBL-lån till PA Resources.

Säkerheten för lånet var aktierna i PA Resources helägda dotterbolag Osborne Resources, med ägarintressen i Ekvatorialguinea, i de producerande Aseng och Alen-fälten, och prospekteringsrättigheter i Block I. Som en följd av verkställigheten är Osborne inte längre ett dotterbolag till PA Resources utan numera ett av Gunvor Groups dotterbolag.

Till följd av verkställigheten konsoliderades inte heller Osborne längre hos PA Resources per 31 mars 2015. Dessutom anses bolagets kapital- respektive ränteskulder under RBL-lånet återbetalda, varför transaktionen resulterat i reavinsten 290 miljoner kronor.

Rörelseresultatet (ebit) uppgick till 426 miljoner kronor (74).

Resultatet före skatt blev 284 miljoner kronor (-19).

Nettoresultatet uppgick till 288 miljoner (-48). Nettoresultatet per aktie blev 2,55 kronor efter utspädning (-0,43).

Intäkterna uppgick till 112 miljoner kronor (178).

Det operativa kassaflödet var -87 miljoner kronor (-52).

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.