Handelsbanken inleder bevakning på Enad Global 7 – aktien rusar

Spelutvecklingsbolaget Enad Global 7 blir idag upptagen till bevakning av Handelsbanken med rekommendationen köp och riktkursen 96 kronor per aktie. Aktien rusar runt 7 procent på tisdagsmorgonen.
I analysen menar banken att den starka pipelinen av spel under 2021 kommer att betydligt öka bolagets marginaler samtidigt som det finns potential att göra förvärv. EG7 har en nettokassa och förvärvsresan har bara börjat.

Handelsbanken menar att de två ovanstående faktorerna är svagt reflekterade i konsensusprognoserna och de antar att bolaget kommer ha en omsättningstillväxt om 47 procent 2021 i basscenariot.

Spelintäkterna tros även öka framgent genom en produktmix av nyetablerade spelserier som EVILvEVIL och uppföljare som ’83.

EG7s aktie handlas idag upp 7,3 procent och står i skrivande stund i cirka 76 kronor per aktie. Det finns alltså en uppsida på cirka 25 procent enligt Handelsbankens bedömning.