Handelsbanken ökade rörelseresultatet mer än väntat

Handelsbanken redovisar intäkter som var högre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat.
Handelsbanken
Handelsbanken. Foto: Alexander Larsson Vierth/ TT

De totala intäkterna för Handelsbanken i tredje kvartalet uppgick till 11 815 miljoner kronor (11 014), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 11 526 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 7 961 miljoner kronor (7 893), väntat 8 032 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 3 157 miljoner kronor (2 672), väntat var 3 088 miljoner kronor.

Handelsbanken lämnar Danmark och Finland – ska sälja verksamheterna

Tradingnettot uppgick till 592 miljoner kronor (358), konsensus 332 miljoner kronor.

Under kvartalet gjordes en upplösning av 263 miljoner kronor av tidigare preliminära reserveringar till Oktogonen. Här kan du läsa mer om Handelsbankens Q3-rapport.

Rörelsekostnaderna uppgick till 5 199 miljoner kronor (6 738), analytikerkonsensus var 5 473 miljoner kronor. Rörelseresultatet före kreditförluster blev 6 616 miljoner kronor (4 276), väntat var 6 046 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 66 miljoner (49), väntat var 134 miljoner. Rörelseresultatet blev 6 554 miljoner kronor (4 227), väntat var 5 840 miljoner kronor.

Arbetet med de kostnadsreducerande åtgärderna fortskrider enligt plan med oförminskad kraft.

”Bankens kostnadsmål på 20 miljarder kronor har i takt med förändringar förlorat sin relevans. Den IT-utveckling banken bedriver medför att banken kostnadsför en ökad andel av utgifterna än tidigare samtidigt som avyttring av bankens danska och finska verksamhet reducerar kostnadsnivån generellt”, skriver Handelsbanken.