Handelsbanken lämnar Danmark och Finland – ska sälja verksamheterna

Handelsbanken har fattat beslut om att inte bedriva verksamhet i Danmark och Finland. En process inleds för avyttring av dessa två verksamheter, skriver banken i ett pressmeddelande.
Carina Åkerström, vd Handelsbanken
Handelsbankens vd Carina Åkerström. Foto: Janerik Henriksson / TT

Danmark och Finland står tillsammans för 10 procent av intäkterna, 13 procent av kostnaderna och 8 procent av koncernens rörelseresultat. Det allokerade kapitalet till verksamheterna i Danmark och Finland uppgår totalt till cirka 15 miljarder kronor. Kärnprimärkapitalet hänförligt dessa verksamheter uppgår till cirka 12 miljarder kronor.

”Affärsmässigt vill vi ha en närvaro där vi har bäst förutsättningar till lönsam tillväxt och stark marknadsposition. Med detta stärker vi bankens ambitioner på våra huvudsakliga marknader Sverige, Norge och Storbritannien”, säger Carina Åkerström vd och koncernchef i Handelsbanken.

Banken har sina huvudsakliga marknader i Sverige, Norge och i Storbritannien med en fristående dotterbolagsbank, dessa marknader står tillsammans för 91 procent av resultatet. Här har banken ambitionen att vara ledande inom våra kärnområden finansiering och kapitalförvaltning.

”I Danmark och Finland bedrivs precis som i övriga marknader en bankverksamhet med kunder som har stabila kassaflöden, god kreditkvalitet och hög kundnöjdhet. Trots en lång närvaro i dessa marknader är bankens marknadsposition liten och banken ser små möjligheter att skala upp sitt erbjudande utan betydande investeringar”, skriver Handelsbanken.

Handelsbanken uppger vidare att förutsättningarna för att bedriva lönsam bankverksamhet i olika geografier är idag väsentligt förändrade jämfört med när Handelsbanken expanderade sin geografiska närvaro.

”Synergierna minskar i takt med tillkomsten av nya regelverk, lokalt och internationellt, där banker numera behöver centrala staber och infrastruktur på varje marknad. Kunderna uppskattar snabbhet i omställning och anpassning efter lokala förutsättningar mer än globala produkter”, skriver banken.

Högre vinst än väntat för Handelsbanken

Handelsbanken har också släppt sin rapport för det tredje kvartalet. Intäkterna var högre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 11 815 miljoner kronor (11 014), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 11 526 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 6 554 miljoner kronor (4 227), väntat var 5 840 miljoner kronor.